Despre noi

      Societatea comerciala SC Domenii Prest Serv Srl  Buzau este o societate comerciala infiintata in anul 2014, conform Directivei Europene 2008/98/CE privind deşeurile (noua directivă a deşeurilor) transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, care la art. 17, alin. (2), lit. b)referitor la deșeurile din construcții și demolări prevede  ”să atingă, până în anul 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie si demolări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite la categoria 17 05 04 din Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare”.

       Scopul proiectului este de a reduce cantitatea deşeurilor rezultate din activităţile de construcţii şi demolări, de creştere a gradului de valorificare şi reciclare a acestora. Pe de altă parte, proiectul are un caracter demonstrativ, cu rol de multiplicare ulterioară a bunelor practici din acest domeniu.

               Obiectivul nostru este asigurarea unor servicii la un standard cat mai inalt calitativ, atat catre municipalitatea buzoiana cat si catre clientii nostri.

               Investiția este finanțată prin mecanismul european de sprijin, ca parte a proiectului LIFE10ENV/RO/727 “Valorificarea deşeurilor din construcţii şi demolări din judeţul Buzău”, finanţat prin Programul LIFE + al Comisiei Europene, în vederea atingerii ţintelor conform cu Directiva 2008/98/CE privind deşeurile (noua directivă a deşeurilor) transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor.

 

                 Implementarea proiectului se face în parteneriat de către Consiliul Judeţean Buzău și S.C. Natura Management S.R.L..

          

                   Staţia-Pilot pentru tratarea mecanică (mărunţirea prin concasare) şi după caz, sortarea granulometrică a D.C.D. (deşeurilor din construcţii şi demolări) are capacitatea maximă de tratare de 40.000 tone/an, respectiv 20 tone/oră.

                   În Staţia-Pilot sunt tratate exclusiv deşeuri din construcţii şi demolări (D.C.D.) solide încadrate în subclasa 17.01, generate în aria de implementare  stabilită. Tipurile de deşeuri acceptate sunt cele încadrate în codurile:

                17 01 beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice

                17 01 01 beton

                17 01 02 cărămizi

                17 01 03 ţigle şi ceramică

                17 01 07 amestecuri de beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice, altele decât cele specificate la 17 01 06

            Transportul deşeurilor se va realiza prin terţi, cu autovehicule autorizate, cu respectarea obligatorie a prevederilor H.G. nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României,pe baza formularelor de aprobare transport deşeuri şi a formularelor de expediţie-transport pentru deşeurile periculoase, respectiv a formularelor de încărcare-descărcare pentru deşeurile nepericuloase.

            Operaţiunile efectuate în cadrul Serviciului de operare a Staţiei-Pilot pentru deşeuri din construcţii şi demolări (D.C.D.) din Judeţul Buzău constau în :

               - recepţia D.C.D. la intrarea în Staţia-Pilot, la cântarul basculă când se înregistrează şi verifică următoarele:  calitatea deşeurilor şi codul deşeului dacă este în lista codurilor de deşeuri acceptate la concasare;

               -  după înregistrarea la cântar vehiculul va fi îndrumat spre locul de descărcare unde angajatul de la staţia mobilă de concasare va arăta locaţia exactă de descărcare şi va inspecta din nou deşeul;

               - descărcare, recântărire şi eliberarea tichetului;

               - igienizarea pneurilor autovehiculelor;

               - D.C.D. descărcate pe platformă sunt separate manual cu lopata;

               - sortarea materialelor reciclabile (lemn, hârtii, cartoane, metale, sticlă, plastice, ţigle, etc.)

               - tăierea grinzilor şi a altor elemente din beton armat de dimensiuni mari cu piconul şi flexul;

               -  D.C.D. sunt încărcate în bena staţiei mobile de concasare;

               - sfărâmarea primară cu concasorul cu fălci;

               - separarea magnetică a metalelor;

               - sfărâmarea secundară cu piconul;

               - selectare manuală lemn, plastic, hârtie şi cabluri;

               - sitare pentru sortarea fracţiilor după granulometrie;

               - clasificarea granulometrică (0/10 mm, 10/30 mm, > 30 mm);

               - îndepărtarea particulelor uşoare prin filtrare, spălare;

               - valorificarea materialelor concasate inerte şi a materialelor reciclabile;

               - transportul reziduurilor inerte la depozitul conform.

 

    Conform Hotararii Consilului Judetean Buzau nr 32/27.01.2023 director al societatii DOMENII PREST SERV SRL este numit ENE GABRIEL BOGDAN (contract mandat). Conducere executiva a Societii Domenii Prest Serv S.R.L. are urmatoarea componenta:

Ø  Nedelcu Radu Valentin – Presedinte;

Ø  Rotaru Eduard – membru;

Ø  Iosef Constantin – membru.

Acest site folosește cookie-uri. Continuând navigarea pe acestă pagină, acceptați utilizarea acestora. Politica de cookie-uri