Consiliul de Administrație al Societății Domenii Prest Serv S.R.L.

       Prin Hotărârea Consiliului Județean Buzău cu nr. 227 din 28.09.2018 a fost numit Consiliul de Administrație al Societății Domenii Prest   Serv S.R.L., pe o perioada de 4 ani, cu următoarea componență:

       - Iosef Constantin - Președinte;

       - Nedelcu Radu Valentin - membru;

       - Rusu Valentin - membru.